رابطه نظافت منزل و اسباب کشی

یکی از دغدغه هایی که بیشتر افراد با آن مواجه هستند اسباب کشی است ، از یک ماه قبل از اسباب کشی درگیری ذهنی در این مورد آغاز می شود ، اینکه چگونه باید وسایل را جمع و بسته بندی کرد ، نظافت منزل جدید چگونه باید انجام شود ، از چه شرکتی باید جهت اسباب کشی کمک گرفت ، چگونه وسایل جدید را حمل و بارگیری نمود ، چگونه وسایل را در منزل جدید چید و … اینها همه دغدغه هایی است افراد برای اسباب کشی با آن مواجه اند .

باید دقت کرد که بین اسباب کشی و نظافت منزل رابطه ای مستقیم وجود دارد ، چرا که قبل از جابجایی وسایل به منزل جدید لازم است نظافت منزل انجام گیرد و سپس اسباب کشی انجام شود همچنین بهتر است بعد از ترک منزل آنجا نیز نظافت شود .

شرکت خدماتی و نظافتی نگین پاکان امیر سه پروسه برای اسباب کشی در نظر میگیرد ،

1- نظافت منزل جدید

2- اسباب کشی ( بسته بندی ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، چیدمان )

3- نظافت منزل قدیمی( قبلی)

هنگام درخواست خدمات اسباب کشی از شرکت نگین پاکان امیر ، این شرکت در ابتدا به مشتریان خود پیشنهاد سه پروسه بالا را میدهد  در صورت تمایل مشتریان ابتدا نظافت منزل جدید توسط نیروی نظافتچی زیر نظر مشتری انجام می شود ، سپس در موعد مقرر شده توسط مشتری بسته بندی وسایل ، بارگیری در کامیون ، حمل وسایل ، تخلیه وسایل از کامیون و چیدمان وسایل در منزل جدید انجام می شود و در انتها نظافت منزل قبلی توسط نظافتچی و زیر نظر مشتری انجام میگرد چرا که شایسته نیست بعد از تخلیه منزل در نظافت آن کوتاهی شود

اسباب کشی در تهران